17°
Hava Durumu
Hissedilen : 17.9°
Gorus Mesafesi : 10.0 Km
Basinc : 1021 hPa
Ruzgar : 9.7 Km/S - KB
Nem : 67%
canlı izle
Mavi Yeşil
KENTSEL VE KIRSAL EKOSİSTEMİN KORUNMASI
Taner Uysal
12/03/2019

Doğanın daha derin sorgulaması onunla aramızdaki engin bağı açığa çıkartır. Her unsuru besin zincirinde olduğu gibi diğer unsurları tamamlar ve onlara hizmet eder: Bitkiler minerallerden beslenir, otoburlar bitkilerden beslenir ve etoburlar otoburlardan beslenir. Yiyecek zincirinde her unsur diğer unsuru etkiler.

Gördüğümüz gibi doğa denge, uyum ve ahenk oluşturan çift taraflı bağlantılardan ibarettir. Fakat insanlar bu çift taraflı tarzda işlemez, ne kendileri arasında ne de kendileri ve doğa arasında. Bu yüzden insanlar ve doğa arasında var olan uyum eksiklikleri, tüm bir sistemin dengesini bozar. Doğanın tümünün, ortak sorumluluk prensibini takip etmesi gibi, insan da bu yönde çalışmalıdır.

Prof.Dr. Gülten İmamoğlu’nun 18 Mart ile 05 Nisan tarihleri arasında Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’nde gerçekleştireceği plastik sanatlar sergisinin teması aslında bizlere çok ekosistemdeki yerimiz ve rolümüz hakkında çok şeyler anlatıyor ve bir derecede özetliyor; ” Varoluşun şifreleriyle oynamak, yokoluşa hazırlık mıdır?” yani hocamız; insanoğlu öyle bir yola girmiştir ki tüm evrene hâkim olmaya çalışıp evrenin yasalarını kendi istekleri doğrultusunda değiştirerek gücü elinde bulundurmayı arzulamaktadır.

Genetiği Değiştirilen Organizmalar (GDO) bu Tanrısal yazılımın sınırlarını sistematik olarak değiştirmektedir. Sanatçı son dönem işleriyle bu değişimlerin insan ırkı üzerinde yaratacağı tahribata dikkat çekmektedir. Ekolojik dengenin bozulması demek, bu sistemin tamamen ortadan kalkmış olması demektir. Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili olarak da amacın bu düzeni korumak olduğu ifade edilebilir. Sürekli olarak tüketen değil de üreten ve doğayı koruyan tutumlar içerisinde olmak, doğanın imkanlarının azalmadan devam etmesini sağlar. Bunun için de doğal kaynakların korunması gerekiyor. Çünkü doğal kaynaklar, yenilenmediği zaman üretim otomatik olarak gerçekleşmiyor.

Bilim insanlarının bu konuda son zamanlarda önemli araştırmalar yaptığını görüyoruz. Ekosistemin bozulmasını engellemek için yapay bir ekosistemin meydana gelip gelemeyeceği ile ilgili soru işaretleri ve yapay yaşam alanlarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar şu anda bilim dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir ekosistemin onarılması yüzlerce yılı alabilir. Ekosistemde sürdürülebilirlik için en azından elde olan imkanları yok etmemek gerekiyor. Restorasyon ekolojisi olarak adlandırılan terime göre toksik maddeler depolanabilir. Bunun için de bitkilerden yararlanılabilir. Böylece metal kirliliği olan toprak ve su atıklardan arındırılabilir. Öte yandan sivil toplum örgütleri ve hükümetler tarafından yapılan projeler ile nesli tükenmekte olan hayvanlar korunabilir, çevre düzenlemesi ve temizliği için harekete geçilebilir.

Ekosistemin sürdürülebilirliği için büyük enerji santrali inşaatlarının bir an önce durdurulması ve çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi gerekiyor. Ekosistem kavramı eskiden sadece doğada geçerli bir kavramdı artık günümüzde kentsel ekosistem de en az doğadaki ekosistem düzeyinde önem kazanmış konumdadır. Kırsal veya kentsel peyzajdaki denge dinamikleri, insan faktörü ile çok hızlı ve genelde olumsuz yönde değişmektedir.

Nüfusunun hızla artışı ve teknolojinin ilerlemesi sonucu insanlar, ekosistemin dengeleri üzerine 'çevreden yararlanma ve yaşanabilir çevreler oluşturma' amaçlarıyla baskı uygulamaya başlamıştır. Böylece insan eliyle tamamen değiştirilmiş insan eli ile şekillendirilmiş yeni bir çevre yaratılmıştır. Buna insan ekosistemleri denilmektedir. Kent de bir ekosistemdir ve kentte canlı ve cansız elemanların sistemi görülmektedir. Kent yaşayan canlı bir organizma gibidir. Çeşitli organlardan meydana gelen bir canlıda olduğu gibi, kentler de çok farklı fonksiyonları olan bölgelerden meydana gelir. Kentsel ekosistemlerde sistemi oluşturan elemanlar (arazi şekli, iklim, toprak, mikroorganizmalar, bitki ve hayvan varlığı, insan ve cansız varlıklar) bir denge kurarak sistemin sürdürülebilirliğini, yani yaşam döngüsünü sağlar. Kentsel ekosistem içerisinde sistemin en önemli elemanlarından biri kentsel açık yeşil alanlardır. Açık-yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir konuma sahiptir. Kentsel açık-yeşil alanlar, kentsel ekosistem örüntüleri içinde yeşil doku hücrelerine benzetilebilir. Kent dokuları arasında (Çocuk oyun alanları, spor ve oyun alanları, ev bahçeleri, kent parkları, semt parkları mahalle ve cep parkları, meydanlar, yaya bölgeleri, çay bahçeleri vb.), kentin yakın çevresinde (Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, bölge parkları, golf alanları, sergi ve fuar alanları vb.) ve kentin dışında kırsal alanda yer alan açık ve yeşil alanlar (Tatil köyleri, yayla yerleşimleri, milli parklar, kamp alanları vb.), yeşil alan dokusunun birer ekolojik hücreleridir. Kentsel ekosistemde dengenin kurulması, ekosistem elemanlarının karşılıklı ilişkilerindeki dengeye ve bu elemanların sistemdeki işlevlerine göre dağılımlarına bağlıdır.

Her daim sevgiyle, maviyle, yeşille esen kalın.

Yorumlar
Ad Soyad
E-Posta
Ba?lyk
Yorum
Yazaryn Di?er Yazylary
Ayhan Ongun
Serdar Karcılıoğlu
Yalçın Dümer
Taner Uysal
Can Pulak
Berna Aysu
Ayşenur Tanrıverdi
www.kenttv.net © 2000 - 2019 | KAYIN YAYINCILIK RADYO TV . A.ޞ. | Cumhuriyet Mah. Kibris Şehitleri Cad. OASİS AVM 3. Kisim No:314 BODRUM - MUĞLA | Tel: 0252 317 30 30