Sanayi Sitesinin Planları İptal!..

Torba Kavşağı’nda yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı...

Sanayi Sitesinin Planları İptal!..

Torba Kavşağı’nda yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, sanayi sitesinin 1/1000 ve 1/5000’lik planlarını iptal etti.  

Torba Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl kepçenin vurulduğu Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili çeşitli STK’lar ve vatandaşlardan tepki gelmişti. Bölgedeki zeytin ağaçlarının söküldüğü iddialarının da gündeme geldiği sanayi sitesinin yapımının iptali için Torba Güzelleştirme Derneği bir dava açtı. Mahkeme süreci devam ederken bahse konu yerde inceleme yapan bilirkişi heyeti de bölgede yapılması planlanan sanayi sitesi ile ilgili olumsuz rapor vermişti. 

Açılan dava ile ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi’nden karar çıktı. Mahkeme, kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Olayda; dava konusu 34 sayılı parselin bulunduğu alanın "Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında "Kentsel Gelişme Alanı”; Muğla 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında "Küçük Sanayi Alanı" olarak planlandığı, aynı şekilde dava konusu 1/5000 ölçekli Torba (Bodrum) Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarında da "Küçük Sanayi Alanı" olarak tanımlandığı, görülmektedir. Bu durum uyuşmazlığa konu edilen alt ölçekli planların kullanım kararları yönünden 34 sayılı parsel bazında üst ölçekli planlara uygun olarak yapıldığını göstermekle birlikte, planlama alanının genelinde 2012 yılında onaylanan dava konusu uygulama imar planı ile getirilen konut alanı kullanımlarının, nazım imar planı bütününde küçük sanayi alanlarının batıya ve doğuya doğru genişletilmesi nedeniyle küçük sanayi alanı, ticaret alanı ve yeşil alan kullanımlarına dönüştürülmesi nedeniyle uygulama imar planı ile nazım imar planında getirilen kullanım kararlarının uyumsuz hale geldiği bu durumun planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu, diğer taraftan dava konusu planlarda jeolojik etütler doğrultusunda belirlenen "Önemli Alanlara" ilişkin plan hükümlerine yer verilmemesi ile küçük sanayi sitelerinde planlanması gereken sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlenmemesinin ve yine sanayi alanına servis sağlayacak yeterli ulaşım olanağının bulunmamasının, bu konuda gerekli trafik etütlerinin yapılmamış olmasının planlama esasları açısından eksiklik olduğu sonucuna ulaşılmakla planlama ilkeleri ile şehircilik kuralları ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşılan dava konusu 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama Imar Planı ile 1/5000 ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

ARTIK ORADA HİÇBİR ŞEKİLDE SANAYİ YAPAMAZLAR!..

Davayı açan Torba Güzelleştirme Derneği’nin Avukatı Erdal Şımarmaz, Kent Haber’e yaptığı açıklamada kararı şöyle değerlendirdi:

“Artık orada hiçbir şekilde sanayi yapamazlar. Kesilen zeytin ve çam ağaçların açısından rehabilite edilmeli diye düşünüyorum. Bir yerde inşaat yapabilmek için gerekli olan planları iptal ettiler. Mahkeme dernek adına yaptığımız başvuruyu haklı gördü. Bir kere oranın ulaşım yolu yok. Arazi orada yüzde 40 eğimli. Teraslayarak sanayi yapmaya çalışıyorlar. Mahkeme bu hukuksuzluğa dur dedi.”