Oda Başkanları Bodrum'da Buluştu

Muğla’daki Ziraat Odaları başkanları, Muğla’daki tarımsal sorunlarla ilgili Bodrum’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptı. 

Oda Başkanları Bodrum'da Buluştu

Muğla’daki Ziraat Odaları başkanları, Muğla’daki tarımsal sorunlarla ilgili Bodrum’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptı. 

Bodrum Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ ile ilçelerin Ziraat Odalarının başkanları katıldı. 

Toplantıya ev sahipliği yapan Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Kent Haber’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bugün Muğla İl Koordinasyon toplantısını yapıyoruz. Muğlamızda 11 tane Ziraat Odası var. Bu 11 oda olarak bugün Muğlamızın tarımsal sorunlarını tespit edip bunu önce genel merkezimize, oradan da Tarım ve Orman Bakanlığı’na ileteceğiz. Tarım ülkemizde zor günler geçiriyor. İnşallah devletimizin desteği, Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla biz Bodrum’da tavan yapan turizmin yanında, tarımın da eski konumuna getirilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Bununla ilgili iyi tarım, organik tarım, Akdeniz Sineği ile mücadele faaliyetleri yürütüyoruz. Bodrum’daki tarımın zaman içerisinde hak ettiği yeri bulması, ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.”

Toplantı sonunda yayınlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek sonuç bildirgesinde ise şu sorunlar dile getirildi;

“1. Kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteklerin yaş meyve ve sebzeye de verilmesi, Havza bazlı destekleme kapsamında desteklenen dane mısır, hububat, zeytinyağı ve pamuk alanlarında belirtilen dekara verim miktarları çok düşük belirlendiğinden üreticilerimiz hak ettikleri prim miktarlarını alamamaktadır. Pirim değerlerinin bizzat Tarım ve Orman İl ve ilçe Müdürlükleri tarafından sahalarda tespit edilip çiftçi mağduriyetinin giderilmesi, 

2.Yeni çıkacak hal yasasında komisyonculara uygulanan kanunun aynı şekilde ihracatçıya da uygulanarak ürünün aldığı yerdeki hallerde teminat verme işleminin uygulanması, 

3. İlimizde Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim planlaması bölgeye uygun bir şekilde uygulanması,

4. ilaç Bayiliği olan Odalarımızda reçete yazmak için İkinci Ziraat Mühendisinin istihdam etmelerinin önlenmesi için çalışan Ziraat Mühendisinin reçete yazma yetkisinin verilmesi, 

5. Ticari çalışanların haricindeki traktörlerin sicil kayıt işlemlerinin Ziraat Odalarına verilmesi, 

6. Bayilik ve Danışmanlık Belgesi almak üzere Bakanlıkça yapılan sınavın en az yılda iki defa yapılması, 

7.Yüzde 50 hibe Makine ve Ekipman desteğinin tekrar verilmesi, 

8.Tarımsal alanlarda elektrik altyapısının oluşturulabilmesi ve alternatif tarımın geliştirilmesi için elektrik hatlarının oluşturulması, 

9.Hallerdeki fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odası temsilcilerinin alınması, 

10.Hayvancılık yapan üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçi belgesi istenmesi, çiftçi belgesi olmadan işlem yapılmaması, 

11.Balık üretimi tesis yapımındaki 25 tonluk işletmelerinde kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınması, 

12.Muğla ili ve ilçelerinde sulama göletlerinin yapımının hızlandırılması ve yarım kalan sulama göletlerinin yapımı için ödenek ayrılarak yapımının devam etmesi, 

13. Muğla ilimizdeki dağ köylerinde yolu olmayan zeytinlik ve tarım alanlarına ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca traktör yolu yapılması,

14. Tarımsal alanların imara açılması konusunda mutlaka Ziraat Odaları'ndan temsilci istenmesi. Ayrıca Mera il komisyonlarında İl Ziraat Odasından temsilci istenmekte olup, ancak ilçelerde kurulan mera teknik komisyonuna da ilçe Ziraat Odası temsilcisi istenmesi,

15. Tarımsal destekleme askı listelerinin ve icmallerinin Ziraat Odalarına gönderilmesi. 16. Tarımda girdi maliyetleri sürekli yükselmekte olduğundan tarımsal desteklemelerin günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi,

17. Tarım ve Orman Bakanlığımızca proje bazlı yapılan desteklemelerde işletmeler için kadastrol yol şartı aranmaktadır. Tarımsal alanlarda imar çalışmaları yapılmadığı veya yeteri kadar imarlı yol bulunmadığı için ilimizde hazırlanan projelerin yatırımlardan faydalanma imkanı kalmamaktadır. Bu nedenle, halen tarımsal alanlarda mevcut bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait orman içi yolların veya DSİ Genel Müdürlüğüne ait Kanal yollarının Kadastrol yol olarak kabul edilmesi projelerinin onaylanma oranlarını arttıracaktır. Veya bu yolların Bakım ve onarımları ilçe belediyelerine devredildiği takdirde imarlı yol konumuna geçerek sorun çözülebilecektir,

18.Tarım kredi kooperatiflerinin üyelerine kullandırdığı uzun vadeli kredilerde son yıllarda kaynak kullanımına katkı fonu adı altında almaya başladığı %13 - %15 arası değişen fark faizlerinin alınmaması ve Ziraat Bankası ile aynı oranda kredi kullandırılmasının sağlanması,

19. Bakanlar Kurulumuzda görüşülerek 26.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ülkemizin aşağıda belirtilen Bölgeleri için yapılacak olan Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık işletmelerinin geliştirilmesi programına; ilimizin her ne kadar Turizm ili olarak bilinmesine rağmen nüfusunun %70'inin tarımla uğraşıyor olması ve tarımın içerisinde de Hayvancılığın önemli bir, yer tutması, son yıllarda da özellikle Genç çiftçilerin bu Alana yatırım yapması nedeniyle diğer bölgelere yapılan destek ve teşvikler kapsamına alınmasına ilimizde de büyük ihtiyaç duyulmaktadır. İlimizin yapılan destek ve teşvikler kapsamına alınması halinde bölge ekonomisi ve üretim açışından çok büyük fayda sağlayacaktır. 

20- Yatağan ilçesinde özelleştirmeden sonra Devletin hüküm ve tasarrufunda kalan istimlak alanlarındaki zeytinliklerin Yatağan halkının kullanımına sunulması için Yatağan Ziraat Odasına bağlı iktisadi işletmesine işletme devri yapılmasının sağlanması,

21-Büyük şehirlerde lav edilen Köy Hizmetleri sorumluluğunda bulunan sulama kanalları sahipsiz kalmış olup bu sulama kanallarının Büyük Şehir Belediyesine veya DSİ sorumluluğuna devrinin bir an önce gerçekleşmesinin sağlanması, 

22-Büyük Şehir Belediyesi statüsüne geçildikten sonra ilçe Belediye Başkanlıklarında oluşturulan çiftçi mallarını koruma komisyonunun aktif olarak çalıştırılmalarının sağlanmasını, bu komisyonlar aracılığı ile İŞKUR bünyesinden mahallelere kır bekçisi görevlendirilmesinin sağlanmasını, 

23-Ziraat Odalarınca çalıştırılan ve çalıştırılacak olan Tarım Danışmanlarının müracaat sürelerine esneklik kazandırılarak, müracaat sürelerinin yıl içine yayılmasını, ilk başladıkları yıllarda çalıştıkları ay sayısına gore Tarımsal Destek ücretinden faydalandırılmasını, takip eden yıllarda Yıl bazında destek ödemesi yapılmasını, Zira tebliğ yayınlandığı tarihte müracaat süresi bitimine kadar aranılan özellikle Tarım Danışmanı bulunamaması, Tarım Danışmalarının çalışma şartlarını Kabul etmemesi gibi nedenlerle müracaat süresi geçirilebilmektedir. Zamanın yıl içine yayılması halinde çiftçilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi sağlanacaktır kanaatindeyiz. 

24- Muğla ilimiz Büyükşehir statüsüne geçmiş olan iller kapsamındaki Büyükşehirden öncesi eski köy hizmetleri tarafından yapılan Tarımsal sulama tesislerinin sorumluluk statüsü belirlenmemiş olup mahalli sulama kooperatiflerince işletilmekte. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeni ile sulama sistemini yaz aylarında takibini yapabilecek işçi İŞKUR’lar tarafından (TYÇP) kapsamında yılda 6 aylık ilçe Belediyeler üzerinden sulama kooperatiflerine birer işçi görevlendirilerek sıkıntının giderilmesi,

25- Zorunlu hallerde çiftçilerimiz kendi Traktör ve Römorkları ile kendi yükünü taşımak istediklerinde Karayollarını kullanmak zorunda kaldıklarından ağır cezalar ile karşılaşmaktadır. Çiftçilerimize FBCD sınıfı sürücü belgeleri ile traktör kullanımına izin verilmektedir. Ancak Römork takmak zorunda kalan çiftçilerimizden ikinci bir sürücü belgesi istenmesi zaten sıkıntı içinde olan çiftçilerimize ek maliyet yüklemektedir. Talebimiz Traktörü kullanabilen çiftçi aynı sürücü belgesi ile traktör ruhsatlarına traktör takabilir kaydını yaptırarak Römorklu olarak kullanabilmelidir. 

26- Son yıllarda ilimizde yapılan sera yapıları için demir konstürüksüyonların rüzgar veya fırtınaya karşı temelde 30cm beton döküldüğü için imar kanununa uygun yapılar olarak değerlendirilmekte ve imar yönetmeliği şartları talep edilmektedir.Tarım arazilerinde imar durumu olmadığı için imarlı yol olmaması nedeni ile belediyelerce ruhsatlandırma yapılmamaktadır.Bu nedenle sera yapıla nın imarlı yapılar kapsamında değerlendirilmemesini. 

27- Tarım satış kooperatiflerine ürün satışı için Büyükşehir hallerinden üreticiden tüketiciye aracısız ürün satışı kooperatiflerince alınmadan hal bünyesinde yer tahsis edilmesi. Ayrıca, Ege ve Akdeniz Bölgeleri için getirilen mutlaka Tarım Danışmanının 1 tanesinin Bitki Koruma Bölümü mezunu olması şartının "mümkün olması halinde diye" değiştirilmesini talep ediyoruz. Aksi halde, Bitki Koruma mezunu olan Mühendisin görevini bırakması halinde diğer tarım danışmanları ve Odalarımız Destek kapsamından yararlanamama riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.”