Meclis 15 Gündem Maddesini Görüştü

Tarihinde ilk kez Antik Tiyatro’da toplanan Bodrum Belediye Meclisi toplantısında 15 gündem maddesi görüşüldü. 

Meclis 15 Gündem Maddesini Görüştü

Tarihinde ilk kez Antik Tiyatro’da toplanan Bodrum Belediye Meclisi toplantısında 15 gündem maddesi görüşüldü. 

Bodrum Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını M.Ö. 4’üncü yüzyılda inşa edilen ve Anadolu’nun bilinen ilk tiyatrolarından biri olan Bodrum Antik Tiyatro’da yaptı. 

Toplantının ilk gündem maddesinde Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi ele alındı. İlköğretim öğrencilerine 175 TL, ortaöğretim öğrencilerine 225 TL, lise öğrencilerine 275 TL aylık burs verilmesi karara bağlandı. 

Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu parselin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele  Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşünün ele alındığı 2’nci gündem maddesinde İmar Komisyonu’nun olumlu kararı oy çokluğu ile kabul edildi. 

MUHALİF SESLER YÜKSELDİ

Bu maddenin görüşüldüğü sırada izleyiciler arasından muhalif sesler de yükseldi. Katılımcılar arasındaki bir vatandaş, “İnşaatı bitmiş projelerin sonradan yapılmış imar planlarını onamak kanuna karşı hile suçudur” yazılı döviz açtı. Bu madde ile ilgili toplantı sonunda söz alan ÖDP Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Çilsal da, “Bir sorum var ve ona karşı bir açıklama bekliyorum. Gündemin ikinci maddesinde bana göre bir yanlış yapıldı. Çünkü hukuka göre, o beğenmediğimiz mevcut mevzuata göre önce imar planı, ardından ÇED gibi şeyler halledildikten sonra o yapı yapılır. Yani önce prosedüre uyulur, sonra inşaat yapılır. Bu maddede siz bitmiş inşaatı onayladınız. Buna yurttaş olarak hukukçuların cevap vermesini bekliyorum. Bu yapılmış işe kılıf uydurmaya benzer. Eğer hukuken ikna edilemezsem alınmış olan bu karara iptal davası açacağım” ifadelerini kullandı. 

Eleştirileri dinleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuyu Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne soracağını, gerekirse yeniden İmar Komisyonu’nda ele alacaklarını dile getirdi.

3’üncü maddede Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşü ele alındı. Bu maddede de İmar Komisyonu’nun olumlu kararı oyçokluğu ile kabul edildi. 

Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içerisinde yer alan trafonun, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşüldüğü 4’üncü gündem maddesinde komisyonun istediği ek süre oybirliği ile kabul edildi. 

5. maddede Eskiçeşme Mahallesi, 1408 Sokak ismi Şehit Kızılışık Sokak olarak oybirliği ile değiştirilirken 6’ncı maddede Çarşı Mahallesi, 1013 Sokak’a Bodrum’un eski kaymakamlarından Uğur Boran’ın ismi verildi. 

7’nci maddede Eskiçeşme Mahallesinde yer alan, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydana Tulumbabaşı Meydanı ismi verilirken 8’inci maddede Yeniköy Mahallesinde yer alan, “İmbat Çıkmazı Sokak” ismi İmbat Sokak olarak değiştirildi. 

9’uncu maddede Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi İmar Komisyonu’na havale edildi. 

10’uncu gündem maddesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Kadro Kütüğünde yapılan değişikliğe istinaden, II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 5. derece “Fen Memuru” kadrosunun, 6. derece “Mühendis” kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin teklif ile 11’inci maddedeki “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11/1 maddesine istinaden, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurularak, Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin kabulü ile 1. derece “Plan Proje Müdürü” kadrosunun, yine 1. derece “Tarımsal Hizmetler Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

Yurtiçi ve yurtdışı programlarında (fuar, konferans, vb.) Belediye ve İlçeyi temsilen, Belediye Başkanının yetkilendirilmesi, ayrıca Belediye Başkanı ve katılmaları halinde Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyelerinin uçak bilet bedeli, transfer ücretleri ve günlük yasal harcırahlarının, süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini geçmemek üzere Belediye bütçesinden karşılanmasının ele alındığı 12’nci gündem maddesi de oybirliği ile kabul edildi. 

Gündemin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği”, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, "Uluslararası Bodrum Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması" düzenlenmesi için, Bodrum Belediyesi Kültür, Sosyal ve Sanat İşleri Komisyonuna yetki verilmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne ait gider bütçesinde, 2 yeni bütçe kalemi açılması ile yeni açılan bütçe kalemleriyle birlikte 3 bütçe kalemine ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşüldüğü 13,14 ve 15’inci gündem maddeleri de oybirliği ile kabul edildi. 

Toplantı sonunda Başkan Aras vatandaşlara söz verdi. Vatandaşlar, çeşitli konularda belediyeden taleplerini dile getirdi.