17°
Hava Durumu
Hissedilen : 17.9°
Gorus Mesafesi : 10.0 Km
Basinc : 1021 hPa
Ruzgar : 9.7 Km/S - KB
Nem : 67%
canlı izle
PANELDEN ÇEVRE YOLU İLE İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞ ÇIKTI
Tarih: 10/09/2018
Kaynak: Kent Haber
PANELDEN ÇEVRE YOLU İLE İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞ ÇIKTI
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Bodrum'da yapılması planlanan “Yeni Çevre Yolu” projesi ile ilgili olarak TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen “Bodrum’un Yol Ayrımı” başlıklı panelin sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, Torba Mahallesi’nden Ortakent’e yapılacak yeni çevre yolu projesinin bölgenin doğal, kültürel ve arkeolojik değerlerine geri döndürülemez şekilde zarar vereceği, yapılaşma baskısı ve ilçeye olası göçü arttıracağı gibi gerekçelerle vazgeçilmesi, onun yerine mevcut yolda iyileştirilme yapılması gerektiği ifade edildi.

TMMOB Bodrum İKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu olarak, Bodrum’da yapılması planlanan öneri yol güzergahının, Bodrum Ulaşım sorunlarının çözümü ve getireceği sorunların tartışıldığı Panelimiz de, Ulaştırma alanında öğretim üyesi akademisyenler ve ulaştırmanın içinde uğraş veren uzmanlar, kuramsal çalışmalarıyla birlikte, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalar üzerine görüşlerini bildirmiştir.

Panelde Öne Çıkan Konular;

Ulaştırma yatırımları, geri dönülmesi imkansız yatırımlardır ve o nedenle çok iyi etüt edilmelidir. Kış ayı hareketine göre yol yapılması yetersiz kapasite doğuracağı gibi, yaz ayı hareketine göre yol yapılırsa kapasite fazlalığından dolayı pahalı bir yatırım yapılmış olur. Sonuç olarak,büyük paralar harcanıp yapılan yolun kapasitesi, tam kullanılmaz ise yatırımdan zarar edilir.

Yapılacak öneri yol güzergahının çoğunluğu tünel, kalanı da viyadüklerle geçilecek olduğundan çok yüksek maliyetli bir yatırım olacağı kesindir.

Sosyal donatı alanlarının büyük bir kısmı (resmi daireler, okullar, alışveriş merkezleri, bankalar, hastaneler, süpermarketler, antik tiyatro, toplu konutlar, liman, gemi yanaşma iskelesi, büyük turistik tesislere giden ana arterler, İçmeler deki tersane ve çekek yeri) mevcut karayolunun Yokuşbaşı-Ortakent arasında bulunmakta olup, trafik yoğunluğu da bu aks üzerindedir. KGM'nin öneri yol güzergahı, merkezden oldukça uzakta olduğu için bu sıkışan trafiğe bir çözüm değildir.

Kavşakların tasarımları trafik hacimleri göz önünde tutularak yenilenmelidir. Işıklı kavşak devrelerinin, trafik hacimlerine uygun en iyi akım düzeni ve devre süreleri araştırılmalıdır. Trafik uyarmalı kavşak donanımları, kapasiteyi artıracaktır.

Mevcut Bodrum–Turgutreis Karayolu 2x2 genişlikte ve düzenli görünmektedir. Ancak iki taraflı ticari amaçlı kullanılan bölgede, anayola denetimsiz şekilde direkt bağlantılar yapılmıştır. Bu yolun iki yanına yapılacak servis yolları ile bu erişimler toplanıp kavşaklara taşınarak, kavşaklar arasındaki akımların kesintisiz akması sağlanabilecektir. Küçük kapasiteli yolcu araçlarının duraklarının da bu toplama yollarına alınması, anayolun kapasite kullanımını artıracaktır.

Yapılması düşünülen öneri yol güzergahı ile 60 milyon m2 imar riski taşıyan yeni ulaşılabilir bölgeler oluşturulmaktadır. Belirlenen güzergahın oluşumundan sonra çevrede yapılaşma baskısı kaçınılmazdır. Bu proje ayrıca, zaten had safhada olan Bodrum`a göçü daha da artıracaktır. Doğal ve özellikle bölgedeki arkeolojik değerler kamunun malıdır. Gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Ülkemiz geleceği adına korunmalıdır.

Karayolları öneri yol güzergahı, doğa, çevre ve arkeolojik mirasa yapacağı olumsuz etkiler vahim ve geri dönüşü olmayan tahribata neden olacaktır. Antik kentler ve SİT alanları kendi özgün peyzajı içinde korunmadıkça tarihi değeri ve etkisini büyük ölçüde kaybetmektedir. Pedasa ’nın da içinde olduğu karayolu güzergahı içindeki antik SİT alanları gündeme gelen bu yol projesi ile büyük bir risk altındadır.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, öneri yol güzergahı ile telafisi mümkün olmayan çok şey kaybedilecektir. Maddi kaynaklar zamanla yenilenebilir, fakat “Topluma ait evrensel kültür değerleri para ile ölçülemezler. Toprak gibi arkeolojik ve kültürel değerler-varlıklar yeniden üretilemez."

Panelistler ve Panel Katılımcıların Oy Birliği ile Kabul Edilen Sonuç Bildirgesi şöyle;

"Ülke ve kentiçi ulaştırması bakımından temel ilke ve strateji, dünyanın ve AB`nin kabul ettiği, Ulaştırma Bakanlığı belgelerinde ve kentlerin ulaştırma planlarında resmiyet kazanmış olan, toplu taşımaya ağırlık verilmesi ve otomobil kullanımının kısıtlanmasıdır.

• 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında, yapılması Bodrum da düşünülen yeni çevre yolu yoktur. Kaldı ki önerilen yol, bir Çevre Yolu özelliği de taşımamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünce planlara yapılan müdahale ile yeni çevre yolu yapılmamalıdır.

• Karayollarının tercih ettiği yolgüzergahı boş bir alan değildir, Arkeolojik ve Doğal Sit Alanıdır. Bu alan da, Ege kültür coğrafyasında Leleg-Karya Kültürlerine ait PEDESA Antik Kenti bulunmaktadır.

• Belirlenen güzergahın, çevrede oluşturacağı yapılaşma baskısını, imar planının yasakları ile önlemek mümkün değildir.

• Planlanan yol projesinin hayata geçmesi için, yarımadanın en iyi korunmuş doğal ve kültürel kalıntıları barındıran alana, 18 km uzunluğunda bir yol aksı boyunca yapılacak tünel, köprü ve viyadükler ile bugüne dek benzeri görülmemiş şekilde fiziki bir müdahale yapılacak, bölgenin tarihi ve doğal peyzaj değerleri tamamen yok olmakla kalmayıp, bölgenin gelecekte Kültür ve Doğa turizminde değerlendirilecek potansiyelini de ortadan kaldıracaktır.

• KGM nin üç öneri yol güzergahı varken, Muğla Büyükşehir Belediyesinin dördüncü bir hattı öneri olarak sunması yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Torba kavşağı - Yalıkavak hattının, Orman Bakanlığı mülkiyet yetkisinde olan kısımlardaki hukuki ve maddi sorunları çözüp, duble yola çevrilmesi en büyük beklentimizdir. Torba kavşağı - Yalıkavak hattının, kamulaştırma maliyeti sebebiyle yapılmaması, inandırıcı ve ciddi olmaktan uzaktır.

• Yarımadanın ulaşım konusu, yarımadanın kimliğini korumasına katkı sağlayacak Çevre Projeleri bağlamında düşünülmelidir. Yol güzergahlarını, sosyal mekan olarak düşünmek, tasarlamak yarımadanın yaşam kalitesini geliştirir.

• Öncelikle mevcut karayolu olanakları iyi değerlendirilerek, küçümsenmeyecek kapasiteler yaratılmaya çalışılabilir, çalışılmalıdır.

• Bugün ya da gelecekte yapılacak her türlü enerji yatırımının ve yolların, demokrasiye, insan haklarına, ekolojik, doğal ve kültürel çevreye saygılı olması gerekir. Bu değerleri gözetmeden yapılan yol ve diğer alt yapı yatırımlar, kamu yararı sayılamaz.

• Bodrum Yarımadası’nın geleceği adına ciddi sorunlar yaratacağı için yapılması düşünülen yeni çevre yolu yatırımından, arkeolojik ve kültürel değerler yeniden üretilemeyeceğinden vazgeçilmelidir.

• Ne kentsel ulaşıma ne de transit trafik açısından yararı olmadığı açıkça belli olan, arazi kullanım kararları ile ilgisiz, ormanları ve su havzalarını yok ederek, Bodrum’ un geleceği için onarılmaz zararlar doğuracak bir rant projesi niteliğindeki öneri yol güzergahından ivedilikle vazgeçilmelidir.

• Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar, hayatlarımızı kabusa çeviren kapsamlı bir ekonomik kriz ile karşı karşıya iken, halkın genel çıkarlarından uzak, kamucu anlayışla alakası olmayan, öneri yol güzergahının Bodrum Yarımadasın da yapımına TMMOB olarak karşıyız.


Panel Katılımcıları ise şu isimlerden oluşuyordu:

Prof.Dr. Ergun Gedizlioğlu (İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Ana Bilim Dalı )

Prof.Dr. Haydar Karabey (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ),

Prof.Dr. Adnan Diler(MSKÜKaryaArştırma ve Uygulama Merkezi Md-Pedesa Kazı Bşk)

Ersen Gürsel (Yüksek Mimar)

Erhan Öncü (Şehir Yüksek Plancısı – Muğla Büyükşehir Bel. Ulaşım Ana Planı Danışmanı)

Serdal Argen (Şehir Plancısı - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müd.)

Semra Kutluay (Şehir Yüksek Plancısı – Bodrum 1/25.000 Çevre Düzeni Plan Müellifi)

Levent Kalyon ( Harita Mühendisi - TMMOB Bodrum İKK üyesi)

Şahabettin Doğan ( TMMOB Bodrum İKK Sekreteri)

İlhan Özyiğit ( İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi)

Gamze Türk ( Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi)

Hamdi Erdoğan ( Bodrum Mimarlar Odası )

İsmail Sever ( Elektrik Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi)

Hilmi Cumhur Geçin ( Makine Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi)

Figen Uyanık ( Peyzaj Mimarları Odası Bodrum Temsilcisi)

Fikriye Pekel ( Şehir Plancıları Odası Bodrum Temsilcisi)

Ahu Duran ( Bodrum Peyzaj Mimarları Odası )

Arif Gürkan Türker (Bodrum İnşaat Mühendisleri Odası )
Yorumlar
Ad Soyad
E-Posta
Ba?l?k
Yorum
s
16/09/2018
toplu ulaşım
körülü kavşaklar oluştuırulmalı akıllı kavşaklar yerine raylı sistemler gelmeli toplu taşıma özendirilmeli araba yoğunlundansa kamyon trafiğe sokulmamalı çevre yolları kamyonlar için oluşmalı anca süelir belki
bodrum
11/09/2018
sizinde suçunuz var
Eski özel bodrum hastanesi antik kalıntılar üzerine inşa edilirken ,antik tiyatro yanındaki sitenin (oasis e bakan) altından 100 e yakın antik mezar çıktığında ,bodrum yarımadasının doğal alanları ,güzelim koyları betonla örtülürken ,plajları yakındaki işletmeler tarafından işgal edilip Chp li belediyelerimiz tarafından görmezden gelinirken de neden paneller düzenlemediniz sevgili çevreye duyarlı kardeşlerim ? Bodrumun bu halinde sizinde payınız var unutmayın.
Hülya
11/09/2018
Yeni yol Bodrum'u bitirir..
Mevcut yollar gerçek boyutlarında değil büyükşehir de yaşamış ve gormuslere hitaben siz yüzlerce yol ağı 3 tane köprüsü olan istanbul da evinize kaç saat de varıyorsunuz? yeni yol çözüm değil kaos getirir
mmettr
11/09/2018
Bir Bodrumumuz var
Yapılması planlanan yola karşı olanlar çevreye duyarlı, savunanlar çevre düşmanı gibi bir algı yanlış diye düşünüyorum. Burada soru belki de şu: Bodrum yarımadası betona boğulduğu için mi yeni bir yol gerekiyor, yeni bir yol yapılırsa mı betona boğulur? ޞahsi fikrim keşke mevcut yol talebi karşılayabilse, hatta bunun için çözüm önerileri olanlar lütfen destek olsunlar. Yeni bir yol yapılmasına karar verilse bile kaç yılda yapılacak. (Turgutreis, Yalıkavak yolları v.b. örnekleri hatırlıyoruz, yaşıyoruz.) Bodrum her yıl daha da büyüyor, gelecek yıl bu yıldan daha da çok araç gelecek. Ben her gün Bodrum-Turgutreis arası gidip gelen birisiyim. Temmuz Ağustos aylarında Yokuşbaşından Grand Yazıcı'nın aradan girip ara sokaklardan Yapı Kredi'nin yanına çıktım hergün evime gidebilmek için. Ve asıl olay ne biliyormusunuz bu ara sokakları artık yabancı plakalı araçlar da kullanıyor sebep mevcut yol taşımadığı için. Birkaç yıl öncesine kadar The Marmara kavşağından girip Emniyet ışıklarına çıkılırdı trafiğe takılmamak için, bu sene o yol da kaldırmadı çünkü birçok kişi oraya yöneldiği için taşıt kuyruğu tepeye kadar çıktı. Tüm bunlar şu anki yol yükü kaldırmadığı için. Eğer mevcut yol iyileştirme v.s. yapılarak sorunu çözecekse hiç durmayalım bunu uygulayalım, ama eğer çözmeyecekse bir an önce çözümü düşünelim hatta yapmaya başlayalım. Yapılaşmayı artıracağı, tarihi, doğayı bozacağı eleştirileri için bunların önlemleri alınamaz mı? Mevcutta temel kazısında tarih çıkan hiç bir arsaya inşaat yapılmasına izin verilmiyor mu, projesi imzalanmıyor mu? Tarihi kalıntının üzerine yapılan, doğayı katleden inşaatlara izin verilmesin, projeleri çizilmesin, onaylanmasın o zaman.
Ziya
11/09/2018
Halk istiyor?
Nick name olarak “bodrum” ismini kullanan biri bu yolun yapılmasını savunuyor. inanılır gibi değil. Uygarlık daha fazla yol, otomobil, bina demek mi? Hiç mi Bodrum’u çevreleyen tepelerin arkasında ne var diye merak etmediniz? Pedasa’yı hiç mi görmediniz? Ormanda yürürken (yürüdüyseniz tabii) tepelerde gözünüze çarpan taş yığınlarının ne olduğunu, kimler tarafından, ne zaman yapılmış olabileceğini hiç mi merak etmediniz? Kesilecek ağaçlar, yaşam alanları zaten neredeyse yok olmuş domuzlar, tilkiler, sincaplar hiç mi umurunuzda değil? Umurunuzda değil, çünkü sizin Bodrum’unuz bunlar değil. Sizin Bodrum’unuz bir örnek alışveriş merkezleri, cıvık geceyarısı eğlenceleri, üstüste güneşlenilen kokmuş plajlar, tepeleri istila etmiş siteler, ucuz imitasyon tişört satan dükkanlar. Yani yıllardır süren yağmanın, rantın bu gün içimizi acıtan sonuçları. Bunların yanında kuşun, ağacın, tarihi eserin, eski Bodrum’u hatırlatan bir kaç kokunun, görüntünün sizin için ne önemi var? Yolu yapın, altın vuruşu indirin, biz de tası tarağı toplayıp bu kenti terkedelim. Siz betona boğulmuş kentinizde eğer hala kalmışsa çok önemli işlerinize 1 saat yerine 10 dakikada ulaşın.
Hülya
10/09/2018
Yol bahane rant şahane
Keşke burada ahkam kesenler panele katılıp söz sahibi olabilseydi Ben 1 saat yol gitmeye razıyım yeter ki yaban hayvanlarının yuvası bozulmasın bir daha ele geçmez arkeolojik değerlerimiz ve doğa betona boğulmasın.
bodrum
10/09/2018
helal olsun
Biz daha bodrum yollarında çoooook sürünürüz. 18 km lik turgutreis bodrum bir saat saat, jandarma /yokuşbası 45 dakika ,olsun . Sadece farklı görüş projesi olduğu için karşı çıkılan proje. Bir halk oylaması yapın bakalım ne çıkıyor ,halk yol istiyormu istemiyormu anlarsınız ozaman.

Ayhan Ongun
Serdar Karcılıoğlu
Yalçın Dümer
Taner Uysal
Can Pulak
Berna Aysu
Ayşenur Tanrıverdi
www.kenttv.net © 2000 - 2019 | KAYIN YAYINCILIK RADYO TV . A.ޞ. | Cumhuriyet Mah. Kibris Şehitleri Cad. OASİS AVM 3. Kisim No:314 BODRUM - MUĞLA | Tel: 0252 317 30 30