Aras; "Belediyenin Otoritesini Kabul Etmeyenler Var!"

Bodrum Belediye Meclisi 12 gündem maddesiyle, Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Aras;

Bodrum Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İşgaliye ile ilgili önlemler alıyoruz. Halen belediyenin tebligatına rağmen bunu istismar etmek isteyenler var. Kaçak yapıyı mühürlüyoruz, para cezası yazıyoruz, halen devam ediyorlar. Yani şu anda Bodrum ahalisi belediyeyi bir otorite olarak kabul etmiyor. Biz de belediyeyi otorite olarak kabul etmesi için doğru ve esas standartlarımızı koyup, hukuki zeminde mücadele edeceğiz” dedi. 

Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının başında İYİ Parti Grubu tarafından verilen “1996-2000 yılları arasında Bodrum’da etkin bir kaymakamlık görevinde bulunan, Bodrum’da STK’larla birlikte ortak projelere imza atan, Bodrum halkının çok sevdiği rahmetli Uğur Boran isminin uygun görülen bir meydan veya sokağa verilmesi” önergesi oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Toplantının ilk 3 gündem maddeleri; 

Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşünün görüşülmesi,

Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşünün görüşülmesi, 

Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi, oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.
 
4’üncü gündem maddesinde Yalıkavak Mahallesi, 6218 Sokak ismi, oybirliği ile “Karapınar” Sokak olarak değiştirildi. 

Eskiçeşme Mahallesi, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydana isim verilmesine ilişkin teklifin görüşüldüğü 5’inci gündem maddesinde ise yeniden görüşülmek üzere komisyona geri gönderildi. 

6’ncı gündem maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Tahsil Yardım Komisyonu” üyeliğine CHP’li Mehmet Kocair ve Mustafa Coşkun ile İYİ Partili Hülya Aşkın seçildi.

Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesinin görüşüldüğü 7’inci gündem maddesi oyçokluğu ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. 

8’inci gündem maddesinde “Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi”ne CHP’li üyeler İbrahim Emre Köroğlu, Mustafa Çortoğlu, Aşkın Parmak ve İbrahim Akbaş ile İYİ Partili İsmail Uslu seçildi. “Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu”na da CHP’li üyeler Yunus Aslanparçası, Ayşenaz Gültekin Öncel, Tamer Mandalinci, Dursun Göktepe ve İYİ Partili Özlem Ödemir seçildi. 

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması, Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin kabulü ile Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1 adet Genel İdari Hizmetler sınıfı 1. derece “Diğer Müdürlük” kadrosunun, 11180 unvan kodlu 1. derece “Veteriner İşleri Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesi teklifinin görüşüldüğü 9’uncu gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. 

10’uncu gündem maddesi olan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Mühendis” kadrosunun, 6485 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Arkeolog” kadrosu ile  8750 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Tekniker” kadrosunun, 13600 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Sanat Tarihçisi” kadrosu ile değiştirilmesi de oybirliği ile kabul edildi. 

2019 yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bölümünde yer alan “Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Tesis-Araç ve Gereçleri” ücretlerinin, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna” uygun hale getirilmesi teklifinin görüşüldüğü 11’inci gündem maddesi de oybirliği ile kabul edildi. 

12’nci maddede ise 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan “Bodrum Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği” oybirliği ile kabul edildi. Başkan Aras, bu yönetmelikte pazaryerlerinde önceliğin Bodrum’da yaşayan pazarcılara tanınması, Pazar esnafının Bodrum Vergi Dairesi ve Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olmaları gibi hususların altını çizdiklerini söyledi. 

LOKANTA RUHSATLI BAZI MEKANLAR GECELERİ BARA DÖNÜYOR

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan İYİ Partili Meclisi Üyesi Atilla Serttaş, Bodrum’un Dünya’daki en iyi eğlence sektörüne sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Dünya’da hiçbir eğlence merkezi Bodrum’un yanına yaklaşamaz. Gecede 60-70 bin kişinin bir arada eğlendiği, uyuşturucu ve asayiş sorununun çok az olduğu yer Bodrum’dur. Tabi bu zamanında belirlenen disiplin ve düzenden oluyordu. Son 2 yıldır, içkili lokanta ruhsatıyla iş yapan, geceleri bara dönen hem yanındaki restoranları rahatsız eden, yeme içme sektörünü zarar uğratan, hem de turistik tesislerimizi, koylarımız tehlikeye atan vahşi gürültü oluşmaya başladı. Çünkü önceden bar ruhsatı emniyet tarafından verilirdi, belediye bunu çok ağır denetlerdi. Ses sisteminden izolasyona kadar ama son 2 yıldır eğlence sektörü çok ciddi tehlike altına girmeye başladı. Çünkü bu içkili lokantaların hepsi açılış ve kapanış saatlerine uymayarak gerçek profesyonel, gece hayatına hizmet eden firmalara haksız rekabet yapıyor. Belediyenin işgaliye alanlarına sahne kurarak belediyenin kaldırımlarında barlar açılmış durumda ve bunların hepsi lokanta ruhsatıyla. Böyle giderse Bodrum gece hayatı darbe yiyecek. Bununla ilgili önlemler alınması gerekir.”

BELEDİYEYİ OTORİTE OLARAK KABUL ETMEYENLER VAR!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konu ile ilgili ilgilenecekleri ifade ederek, “İşgaliye ile ilgili önlemler alıyoruz. Halen belediyenin tebligatına rağmen bunu istismar etmek isteyenler, kaçak yapıyı mühürlüyoruz, para cezası yazıyoruz, halen devam ediyorlar. Yani şu anda Bodrum ahalisi belediyeyi bir otorite olarak kabul etmiyor. Biz de belediyeyi otorite olarak kabul etmesi için doğru ve esas standartlarımızı koyup hukuki zeminde mücadele edeceğiz. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız husus budur. Belediyemiz Bodrum’da her konuda otoritedir ve Bodrum hiçbir şekilde başıboş değildir. Biz tespit ettiğimiz her konuya müdahil olmaya çalışıyoruz ve olacağız bundan sonra” diye konuştu.