Alevi Bektaşi Derneği'nden Açıklama...

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği, meclis toplantısında yaşanan cemevi krizi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. 

Alevi Bektaşi Derneği'nden Açıklama...

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği, meclis toplantısında yaşanan cemevi krizi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. 

Dernek tarafından yapılan basın açıklamasında, mecliste yaşanan gerginliğin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yardımcıları ve bazı meclis üyelerinin derneklerini ziyaret ederek, komisyona havale edilen arazi tahsisinin gelecek meclis toplantısında gerçekleşeceği sözü verdikleri vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

“Biz Aleviler bu ülkenin bütün toplumsal sorunlarını bilerek yaşıyoruz. Hak ve özgürlükler konusunda Cumhuriyetin ortak paydamız ve teminatımız olduğunun bilincindeyiz. 

Yaşadığımız onca acı, katliam ve ötekileştirmeye rağmen barış, sevgi ve kardeşlik dilinden ayrılmadık. Evrensel hukuk ilkeleri içerisinde hak ve özgürlük taleplerimizi dile getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Bodrum’da yaşayan Aleviler olarak eşit yurttaşlık, din ve vicdan özgürlüğü temelinde Cemevi talebimizi hep dile getirdik ve dile getirmeye de devam etmekteyiz. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Cemevlerinin ibadethane sayılması kararının ardından Bodrum kamuoyunun hatırlayacağı üzere, 2014 yılı Aralık ayında yapılan Bodrum Belediye Meclisi toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonucu Cemevleri Bodrum yerel yönetimce de ibadethane sayılmıştır. 2 Kasım 2018 tarihli Belediye Meclis kararıyla derneğimize Cemevi yapılmak üzere yer tahsis edilmiş ancak tahsis edilen yerde bir takım hukuksal problemler çıkmış ve inşaat ruhsatı bu nedenle düzenlenememiştir. 

Bu duruma çözüm üretilmesi amacıyla yeni seçilen Belediye Başkanımız ve Belediye Yönetimi çalışma sarf etmiş derneğimizce de konuya çözüm getirilmesi amacıyla yeni yer tahsisi yapılması talebinde bulunulmuştur. Bu talep sonucu Bodrum Belediye Başkanlığınca Bitez’de başka bir yer gösterilmiş ve konu görüşülerek karara bağlanmak üzere 2 Aralık 2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis gündemine alınmıştır. Aleviler olarak yoğun bir ilgiyle katıldığımız, bize verilen sözlü teminatlarla Belediye Meclisinden tahsis kararı çıkacağını beklerken komisyona havale ve dolayısıyla bir erteleme kararıyla karşılaşmamız sonucu bu durum Meclis toplantısına katılan dernek üyelerimizde şok etkisi ve derin üzüntü yaratmıştır. 

Bunun infialini yaşarken Bodrum Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerinin büyük bir kısmı Dernek merkezimizi ziyaret etmiştir. Konuyu kendi açılarından izah etmeye çalışarak bir sonraki Belediye Meclis toplantısında konunun Meclis gündemine taşınacağını ve tahsisin gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. 
Biz Aleviler bunu bir yol kazası olarak nitelendirmek istiyoruz. Önümüzdeki Ocak ayı Belediye Meclis toplantısında konunun söz verildiği üzere çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Konunun takipçisi olacağız. Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi olarak saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.”

NE OLMUŞTU?

Dün gerçekleştirilen meclis toplantısının 4’üncü maddesinde, Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 2466 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediye hissesine düşen kısmının Cemevi yapılmak üzere Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneğine tahsisine ilişkin alınan 02.11.2018 tarih ve 2018/106 sayılı meclis kararının iptal edilerek, mülkiyeti Belediyeye ait Bitez Mahallesi, 331 ada, 3 parselde kayıtlı ve imar planında “İbadet Yeri” olarak ayrılan taşınmazın Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneğine tahsis edilmesi teklifinin meclisin oybirliği ile aldığı kararla, yapılması planlanan cemevi projesinin incelenmesi için imar komisyonuna gönderilmesi salondaki Alevilerin büyük tepkisine ve protestolarına neden olmuştu. Aleviler daha sonra hep birlikte salonu terk etmişti. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantı sonrası aldığı ani bir kararla yanına yardımcıları ve belediye meclis üyelerini de alarak Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirip tahsisin yapılacağı sözünü vermişti.