Gündem, Toplumda Kadının Yeri İdi...

Bodrum’un tek görsel medya kuruluşu Kent TV'de canlı olarak yayınlanan, Gazeteci-Yazar Ayhan Ongun’un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programının bu haftaki konusu “Toplumda Kadının Yeri” idi.

Gündem, Toplumda Kadının Yeri İdi...

Bodrum’un tek görsel medya kuruluşu Kent TV'de canlı olarak yayınlanan, Gazeteci-Yazar Ayhan Ongun’un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programının bu haftaki konusu “Toplumda Kadının Yeri” idi.
    
Geçtiğimiz günlerde kongresini yapan Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisinde yönetime seçilen Av. Evrim İnan ve Eğitimci, gönüllü üye Ayşe İskender kongre süreci ve Kadın Meclisinin işleyişine ilişkin soruları yanıtladılar. Yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle Kent Konseyinin bileşenleri durumundaki Sivil Toplum Kuruluşu, Meslek Odası ve Siyasi Parti temsilcilerinin yanında ilgi duyan kadınların da “gönüllü üye” olarak katılabildiği Kadın Meclis 7 asil, 7 yedek üyeden oluşuyor.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği adına kongrede aday olan ve kadın Meclisi dönem sözcülüğüne seçilen Avukat Evrim İnan; tüm yurtta olduğu gibi Bodrum da da kadına yönelik baskı ve şiddetin arttığını ancak kadınların ve özellikle de Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinin verdiği ısrarlı ve kararlı mücadele sonucu en azından bilinir hale geldiğini belirtti. Gerek maddi ve psikolojik, gerekse hukuksal alanda mağdur kadınların her koşulda yanında oldukları söyleyen Evrim İnan şu konulara değindi;

“Bodrum da kadınların toplum içindeki yeri, diğer yerlerle kıyaslandığında daha iyi gibi görünse de bizim bilmediğimiz, açığa çıkmayan şiddet ve tecavüz olaylarının varlığı da bir gerçek. Aslında bu konuda yasalar yeterli ancak, sorun uygulayıcılardan kaynaklanıyor. Ne yazık ki, yargı mensuplarının yanında meslektaşlarımızda değişen yasa ve mevzuatları yeterince takip etmiyorlar. Bodrum da yerel yönetimlerden şu ana kadar gerekli ilgi ve desteği gördüğümüzü söyleyebiliriz. Belediye de “Kadın Eşitlik Birimi” kurulması için çalışmalar başlatıldı. Kadın Sığınma Evi de çok yakında aktif olarak faaliyete geçecek.”

Emekli Felsefe Öğretmeni Ayşe İskender’de şunları söyledi.

“Kadınların toplum içerisinde, sosyal yaşamın her alanında aktif olarak görev alması gerektiği fikrinden yola çıkarak kadın hareketi içerisinde mücadeleye başladım. Gönüllü Üye olarak katıldığım kongrede delegasyonun ilgi ve güveniyle kadın meclisine seçildim. Geçtiğimiz dönemde de yaptığımız çalışmalar sırasında mahalle gezileri yaparak, sorunları tespit etmeye çalıştık, bu konuda bir rapor hazırladık. Bu dönem bu rapor çerçevesinde özellikle Bodrum’un magazin sayfalarında yer almayan öteki yüzüne yönelik projelerimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Önceliğimiz çalışma hayatında aktif olarak yer almasını istediğimiz kadınların çocuklarını güvenle bırakacağı kreşlerin açılması olacak. Kadınların el emeğine yönelik örgütlenmeleri de hızlandıracak, belediye imkanlarından hak edenlerin, ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için işin takipçisi olacağız. Bodrum da yaşayan tüm kadınları bu örgütlü mücadele içerisinde yanımızda görmeyi diliyoruz”